Vitajte v obci
SUČANY

v obci, ktorá sa nachádza medzi Malou
a Veľkou Fatrou. Jej krásne okolie má čo
ponúknuť v lete aj zime.

ÚRADNÁ TABUĽA
OZNAMY
PODUJATIA
26. Apr. 2017 llll
Strečno - oznam
Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale
25. Apr. 2017 llll
Oznam
Vážení občania, na skládkach dnes končí až 69% všetkého nášho odpadu. To je veľmi veľa. Pozrite si video, ktoré učí ako netvoriť zbytočný odpad: http://www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu Taktiež Vám odporúčame pozrieť si stránku www.triedime.sk kde sa dozviete zaujímavé a potrebné informácie o odpadoch.
19. Apr. 2017 llll
Oznam
Informácia o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na nadchádzajúci víkend v súvislosti so sanáciou skalného brala pod hradom Strečno
18. Apr. 2017 llll
Kompostovanie v domácnosti
Vážení občania, Obec Sučany Vám v najbližších dňoch spolu s rozhodnutím o dani z nehnuteľnosti a s rozhodnutím o miestnom poplatku za komunálny odpad do Vašich domácností doručí Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Čestné prehlásenie vyplnené a podpísané zástupcom každej domácnosti (vlastník, nájomca, obyvateľ RD) je potrebné odovzdať na adresu OcÚ Nám. SNP 31 v Sučanoch do 26.5.2017.
18. Apr. 2017 llll
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
V našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli Obecného úradu.
10. Apr. 2017 llll
Oznam
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
7. Apr. 2017 llll
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností
Zisťovanie sa uskutoční od 10.apríla do 29.mája 2017
7. Apr. 2017 llll
Oznam
Informácia na nadchádzajúci víkend a dni Veľkonočných sviatkov o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine.
6. Apr. 2017 llll
Oznam
Zber „zeleného“ odpadu – t. j. posekanej trávy zo záhrad a okolia rodinných domov.
30. Mar. 2017 llll
Darovanie krvi
Nakoľko už, bohužiaľ, hlavný cieľ tejto akcie nesplníme, môžme však pomôcť iným v podobnej situácii, a preto vás naďalej prosíme o účasť na mobilnom odbere krvi dňa 7.4.2017 od 8:00.
28. Mar. 2017 llll
Darovanie krvi
Dňa 7. apríla od 8:00 do 10:00 bude v priestoroch Robotníckeho kultúrneho domu prebiehať mobilný odber krvi. Krv všetých darcov bude využitá na liečebné účely pre pani Barboru Ochovú, ktorá utrpela ťažké popáleniny a leží v kritickom stave v nemocnici
23. Mar. 2017 llll
Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 25. marca a 26. marca 2017
Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 25. marca a 26. marca 2017
17. Mar. 2017 llll
Oznam
Marec - mesiac knihy
16. Mar. 2017 llll
Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine
Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na základe vydaného povolenia Okresným úradom Žilina a v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017
9. Mar. 2017 llll
Oznam Strečno
Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine na víkend v dňoch 11. marca a 12. marca 2017