Vladimír Plžik

Ing. VLADIMÍR PLŽIK

STAROSTA OBCE

Ing. Vladimír Plžik vykonáva funkciu starostu obce od 15.12.2014. V predchádzajúcom období pôsobil v obci Sučany ako poslanec, člen obecnej rady a predseda ekonomickej komisie, od roku 2000 tu pracoval ako prednosta obecného úradu, od roku 2007 pracoval na Mestskom úrade v Martine ako vedúci odboru komunálnych služieb a od roku 2012 znovu v obci Sučany ako hlavný kontrolór.
043/4241011
starosta@sucany.sk
Vladimír Olbert

Mgr. VLADIMÍR OLBERT

PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU

Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá starostovi. Zabezpečuje podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a podpisuje zápisníce z týchto zasadnutí
043/4241012
prednosta@sucany.sk

PRACOVNÍCI OBECNÉHO ÚRADU

Mgr. LENKA ŽUCHOVÁ

KONTROLÓR OBCE

043/4241014
kontrola@sucany.sk

VIERA JAŠEKOVÁ

ORGANIZAČNÝ REFERENT

043/4241010
sekretariat@sucany.sk

KATARÍNA MIHÁLIKOVÁ

KULTÚRNA REFERENTKA

043/4241016
kultura@sucany.sk

TAJANA PODHORSKÁ

MATRIKÁRKA, REFERENTKA PRE EVIDENCIU OBYVATEĽSTVA A POKLADNÍČKA

043/4241017
matrika@sucany.sk

Ing. MARTA BOBČEKOVÁ

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT SOCIÁLNY, ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A GARANT KC

043/4241020
socialne@sucany.sk

REFERENT SPRÁVY MAJETKU

043/4241019
majetok@sucany.sk

DANA ZELNÍKOVÁ

KOORDINÁTOR VPS 0,5 A MEJETOK 0,5

043/4241019
majetok@sucany.sk

DANA BALKOVÁ

REFERENT SPRÁVY MIESTNYCH DANÍ A CINTORÍNA

043/4241018
dane@sucany.sk

Ing. DAGMAR RENDKOVÁ

REFERÁT PERSONALISTIKY A MIEZD

043/4241013
mzdy@sucany.sk

DANIELA LIGAČOVÁ

SAMOSTATNÁ ÚČTOVNÍČKA FINANČNO-EKONOMICKÁ

043/4241015
uctaren1@sucany.sk

BARBORA HUŠLOVÁ

ÚČTOVNÍČKA FINANČNO-EKONOMICKÁ

043/4241015
uctaren2@sucany.sk

Ing. JANKA BEDNÁRIKOVÁ

ODBORNÝ STAVEBNÝ REFERENT

043/4241026
stavby@sucany.sk

Ing. MIROSLAVA KORČEKOVÁ

ODBORNÝ STAVEBNÝ REFERENT, REFERENT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY

043/4241026
stavby@sucany.sk

Ing. EMÍLIA RYBÁRIKOVÁ

SAMOSTATNÝ ODBORNÝ REFERENT STAVEBNÝ

043/4204456
Spoločný obecný úrad so sídlom v Martine

PETER ĎURKOVIČ

STAVEBNÝ REFERENT

043/4204456
Spoločný obecný úrad so sídlom v Martine

Mgr. EVA PIECKOVÁ

ODBORNÝ STAVEBNÝ REFERENT

043/4204456
Spoločný obecný úrad so sídlom v Martine

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Mgr. VERONIKA ĎAĎOVÁ

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

veronika.dadova@sucany.sk

MARTIN RYBÁR

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

rybar@sucany.sk

Ing. EVA BENCOVÁ

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

eva.bencova@sucany.sk

JUDr. PETER BELICA

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

belica.ml@sucany.sk

MUDr. IVETA TRNOVSKÁ, MPH

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

iveta.trnovska@sucany.sk

Mgr. RÓBERT KOVÁČ

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

robert.kovac@sucany.sk

JAROSLAV MAKOVNÍK

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

jaromakos@sucany.sk

BC. JÁN ADAMOVSKÝ

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

adamovsky@sucany.sk

Ing. VLADIMÍR BULEJ, PHD.

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

vladimir.bulej@sucany.sk

Ing. JÁN JAMRIŠKA

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

jamriska@sucany.sk

Ing. PETER BELICA

POSLANEC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE OBDOBIE 2014-2018

belica.st@sucany.sk

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

KOMISIA KULTÚRY A ŠPORTU

KOMISIA VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNU, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU

KOMISIA EKONOMICKÁ

KOMISIA SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ, ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE

KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU