Súhlas na povolenie stavby/zmeny/užívanie  MZZO do prevádzky

Prevádzkovatelia MZZO (malých zdrojov znečistenia ovzdušia) sú povinní písomne požiadať Obec Sučany o súhlas na povolenie/zmenu/užívanie MZZO na území obce do prevádzky.

Potrebné doklady:
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie/zmenu/užívanie MZZO (tlačivo na stiahnutie)
  • Prílohy podľa žiadosti
Vybavuje:
Obecný úrad Sučany – referát ŽP
Kontakt:
Ing. Miroslava Korčeková
Tel.: 043/42 410 26
e-mail: korcekova@sucany.sk

Doba vybavenia
do 30 dní

Poplatok
Správny poplatok - 10,00 €
Súvisiace predpisy