DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Agromajetok – 429 31 48, 429 31 75

Dom Dobrého pastiera – 429 01 74

Elektrárne (Poruchová služba pre domácnosti) – 0850/ 111 468

Evanjelická fara – 429 31 36

Fatran – 429 31 35

Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské – 429 30 86, 429 34 74

Hydinárska farma brojlerov – 423 94 41

Katolícka fara – 429 31 20

Koordinátor verejno-prospešných prác – 424 10 26

Kvetinárstvo, Pohrebné služby (Kapusta) – 0905 846 666

Lekáreň Arnika – 429 38 96

Lekáreň Eva – 429 09 28

Materská škola – 429 32 26

MUDr. D. Baláž – 4293 025

MUDr. D. Eliášová – 429 37 70

MUDr. E. Konvitová – 429 31 17

MUDr. E. Miškolciová – 429 07 71

MUDr. G. Kočalková – 429 00 29

MUDr. I. Trnovská, MPH– 429 02 00, 4302 340

MUDr. I. Zacharovská – 429 02 60

MUDr. J. Zibolenová – 429 02 02, 0908 034 048

MUDr. K. Mazalová – 429 01 33

Mestský hasičsky zbor Martin – 150

Obecný hasičsky zbor Sučany – 424 10 22

Obecná knižnica – 429 31 88, 424 10 24

Obecná polícia Sučany – 424 10 22, 0903 555 159

Obecný úrad Sučany (fax) – 424 10 25

Obecný úrad Sučany (prednosta) – 424 10 12

Obecný úrad Sučany (sekretariát) – 424 10 10

Obecný úrad Sučany (starosta) – 424 10 11

Obvodné oddelenie policajného zboru – 429 33 33

Oprava práčok (Pohl): 4293 220, 0905 217 797

Plynárne (poruchová služba) Martin – 0905 406 551

Plynárne (poruchová služba pre domácnosti) – 041/ 723 46 80, 041/ 514 22 11

Pohotovostná detská lekárska služba Martin – 423 84 01

Pohotovostná lekárska služba Martin – 422 01 50

Polícia – 158, 112

Poruchová služba - káblová televízia – 401 11 73

Poruchová služba - satelit (MARTICO Martin) – 428 83 02

Pošta – 429 31 89, 429 33 72

Prefa Sučany – 429 31 91-3

Rozvodňa – 429 32 68, 429 33 84, 429 33 12

Sklenárstvo (Pisoň) – 429 33 40

Slovenská sporiteľňa – 429 31 44

Štátna polícia Sučany – 4293 333

Turimex (zámočníctvo a umelecké kováčstvo) – 429 35 33

Urbár – 429 02 87

Veterinárny lekár MVDr. Ján Revallo – 4293 059, 0908 523 570

Vodárne (Poruchová služba pre domácnosti) – 421 01 11, 421 01 12

Vodná elektráreň – 429 32 64, 429 32 46, 0905 400 943

Výrobňa kŕmnych zmesí – 429 32 75

Záchranný systém JEFTA – 0905 712 004

Základná škola – 429 30 60

Základňa škola - jedáleň – 4293 067

Železničná stanica – 229 34 87