Kontakty :

Jednota dôchodcov slovenska Sučany

Šteuček Ján : steucek.jan@gmail.com, tel.: 0907 461 636

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Sučany

Ľudmila Gejdošová : 0917 846 495

 

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Sučany

Martin Matula : 0908 251 751, 4293 223

 

Dom smútku:

Balková Danka : 42 410 18

Miroslav Mihálik : 0905 372 923

 

Robotnícky kultúrny dom:

Katarína Miháliková : 42 410 16,  0911 832 644

mail : kultura@sucany.sk

Dušan Malko : 0911 268 906

mail : majetok@sucany.sk

Obecná knižnica :
Knihovník: Ján Žilka
t.č. 4293 188


Základné informácie o obci:
Obec Sučany

Počet obyvateľov: 4722 

Rozloha katastra: 3326 ha

Adresa:
OcÚ Sučany,
Námestie SNP č. 31,
038 52 Sučany

Telefón: 043 / 424 10 10