Plán kultúrnych akcií na rok 2017

 

Február : - Fašiangy v obci - 25.2. JDS chodenie masiek po Sučanoch

                 - 28.2. Pochovávanie basy

 

Marec :  - MDŽ - 12.3. RKD – kultúrny program venovaný ženám a pre ženy

               - 8.3. - 100 rokov, výročie narodenia fotografa Eugena Lazišťana / 8.3.1917/ – spomienka

               - 28.3. Deň učiteľov - RKD, odovzdávanie medailí oceneným učiteľom + kultúrny program pre učiteľov

               - 10.3. - O. Kožuch - spomienka pri rodnom dome

 

Apríl :    - Oslobodenie obce - 11.4. - cintorín, pamätník padlých hrdinov, spomienka

              - Mini - futbalový turnaj o pohár starostu obce – futbalové ihrisko s umelou trávou pri ZŠ

              - Stavanie mája 30.4. - Nám. SNP, vystúpenie ľudového hudobného súboru

 

Máj :     - Deň matiek - 14.5. - RKD, kultúrny program pre matky

 

Jún :       - MDD - 1.6. - bohatý kultúrny program určený deťom v priestore pri ZŠ

               -   Jubilanti /70,75,80 …./ RKD 1. polrok 2017

                   Dni M. Hodžu

                  - 22.6. GBAS

                  -  23.6. Senior paráda – JDS , stretnutie hodobných seniorských súborov regiónu Turiec, KD Sučany                         -  24.6. Obec Sučany,Nám. SNP, RKD – hudobné koncerty, kultúrny program

 

Júl :           - Futbalové jedenástky - nové futbalové ihrisko, súťaž

August :   - SNP 26.8. - spomienka pri pamätníku na Nám. SNP

                  - Beh v srdci SNP /Sučany – Sklabiňa/

                  - Legionársky vlak /žel. stanica Sučany/

September :  - 3.9.1917 – 100. výročie narodenia Rudolfa Petráka – spomienka

 

Október :     - Mesiac úcty starším – 15.10. - kultúrny program RKD

                     - 14.10. Ď. Langsfeld, 192. výročie narodenia – spomienka pri rodnom dome

 

November :  - Červené maky - 11.11. - spomienka pri pamätníku na Nám. SNP

                       - 17.11.nežná revolúcia – výročie

 

December :    - 2.12.  -  XXIV: sučiansky jarmok, Mikuláš, vianočné trhy –

                           Nám. SNP – kultúrny program

                          -  17.12 Vianočný koncert – rimskokat. kostol Sučany

                          - Jubilanti - /70,75,80 …./ Obec Sučany - RKD 2.polrok 2017

 SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE


Základná organizácia JDS
Sídlo: SNP č. 31, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ján Šteuček, predseda organizácie


Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sučany
Sídlo: Sládkovičova 563, 038 52 Sučany
Zastúpený: Martin Matula, predseda organizácie


Základná organizácia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sučany
Sídlo: Horčičkova 11, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ľudmila Gejdošová, predseda organizácie


Občianske združenie SUČIANKA
Sídlo: SNP č. 53, 038 52 Sučany
Zastúpený: Martin Matula, vedúci súboru
Miestny odbor Živena Sučany
Sídlo: Stromová č. 778/1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Eva Bencová, predsedníčka


Miestny odbor Matice slovenskej
Sídlo: Hodžova 1056/10, 038 52 Sučany
Zastúpený: Miroslav Miert -predseda