Plán kultúrnych akcií na rok 2018

 

Január:   21.1.Obecný ples

 

Február: 1.2. 140. výročie narodenia Milana Hodžu

                10.2. Fašiangy v obci

                13.2. Pochovávanie basy

 

Marec:    11.3. MDŽ

                27.3.Deň učiteľov

 

Apríl:      11.4. Oslobodenie obce

               30.4. Stavanie mája

 

Máj:        8.5. Športový deň obce

               20.5. Deň matiek

                Divadlo pre MŠ a ZŠ

                29.5.  150. rokov pošty RKD

Jún:         1.6. MDD

                 Jubilanti 1. polrok r. 2018

                 22.6.Výstup na Kriváň

                 23.6. Dni M. Hodžu

                 30.6.  Futbalové jedenástky

 

Júl:            14.7. Turčiansky kotlík / spolupráca obce/

 

August:       29.8. SNP, beh v srdci SNP

 

September:  29.9. Koncert rockových kapiel RKD

 

Október:        5.10. Deň lekárov

                       14.10. Ď. Langsfeld, Mesiac úcty starším RKD

                       28.10. 100. výročie vzniku Československej republiky RKD

November:   11.11.Deň vojnových veteránov - RKD

                        Červené maky, prehliadka súborov

                        17.11.1989 Deň boja za slobodu a demokraciu RKD

December:      8.12.XXV. Sučiansky jarmok ľud. remesiel, zabíjačka a Mikuláš

                        16.12.Vianočný koncert v ev. kostole a.v.

                         Jubilanti 2.polrok r. 2018


SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE


Základná organizácia JDS
Sídlo: SNP č. 31, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ján Šteuček, predseda organizácie


Základná organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sučany
Sídlo: Sládkovičova 563, 038 52 Sučany
Zastúpený: Martin Matula, predseda organizácie


Základná organizácia
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sučany
Sídlo: Horčičkova 11, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ľudmila Gejdošová, predseda organizácie


Občianske združenie SUČIANKA
Sídlo: SNP č. 53, 038 52 Sučany
Zastúpený: Martin Matula, vedúci súboru
Miestny odbor Živena Sučany
Sídlo: Stromová č. 778/1, 038 52 Sučany
Zastúpený: Ing. Eva Bencová, predsedníčka


Miestny odbor Matice slovenskej
Sídlo: Hodžova 1056/10, 038 52 Sučany
Zastúpený: Miroslav Miert -predseda