Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok:
/ Príloha pre spoločenské organizácie /

Dodatok k žiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce pre rok:
/ Príloha pre športové kluby /