• Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov /tlačivo/
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti o opatrovateľskú službu /tlačivo/
  • Žiadosť o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi /tlačivo/
  • Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie /tlačivo/
  • Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa /tlačivo/