Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

poradie obdobie dátum zverejnenia zodpovedný
1. súhrnná správa za 3. štvrťrok 2015 09.10.2015 Bednáriková
2. súhrnná správa za 4. štvrťrok 2015 14.01.2016 Bednáriková
3. súhrnná správa za 1. štvrťrok 2016 06.04.2016 Bednáriková
4. súhrnná správa za obdobie 01.04 2016-17.04.2016 13.05.2016 Bednáriková
5. súhrnná správa za 3. štvrťtok 2016 04.10.2016 Bednáriková
6. súhrnná správa za 4. štvrťrok 2016 18.01.2016 Bednáriková
7.  súhrnná správa o zákazkách za 1. štvrťrok 2017 28.04.2017 Bednáriková
 
8. projekt komunitné centrum 20.07.2017 Bednáriková