VEREJNO PROSPEŠNÉ PRÁCE - OBEC SUČANY

- pomocné administratívne práce

- drobné stavebné úpravy

- upratovanie a iné práce pri úprave verejných priestranstiev  a miestnych  komunikáciách

- kosenie ihrísk,  Základnej školy, Materskej školy, cintorína, parkov 

- údržba zelene v obci

- čistenie potoka

- obhliadky zberných nádob (sklo,plasty), odvoz do Zberného dvora

- čistenie smetných košov na autobusových zastávkach

Nezamestnaní, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi v obci Sučany a majú záujem o prácu na verejno prospešných prácach sa môžu prihlásiť na OcÚ Sučany

osobne u p. Zelníkovej, alebo na telefonnom  čísle.4241019 v čase úradných hodín.

 So sebou je potrebné doniesť platný občiansky preukaz.