Za rok Názov
2015 Čerpanie rozpočtu za rok 2015
2015 Schválená zmena rozpočtu na rok 2015
2015 Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2015
2015 Programový rozpočet na rok 2015
2015 Schválený rozpočet na roky 2015-2017
2014 Sprav auditora KUZ 2014_sam_list
2014 Dodatok správy auditora k VS 2014
2014 Výročná správa Sučany 2014
2014 Správa audítora za rok 2014
2014 Čerpanie rozpočtu za rok 2014