Číslo Dátum zverejnenia Názov
11. 11. 2013 Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
9. 9. 2012 Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012
10. 2. 2016 Sprava o kontrolnej činnosti za rok 2015
1/2012 1. 1. 2012 Správa z kontroly miezd na obecnom úrade
1/2013 2. 1. 2013 Správa z kontroly zeleň NDS
1/2014 2. 1. 2014 Správa z kontroly uznesení OZ prijatých v roku 2013
1/2015 18. 3. 2015 Záznam z kontroly 1/2015
1/2016 10. 2. 2016 sprava z kontroly 1/2016
1/2017 16. 12. 2016 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017
1/2017 14. 3. 2017 Správa č. 1/2017