Číslo Dátum zverejnenia Názov
1 10. 10. 2012 Plán kontrolnej činnosti na rok 2012
10 10. 7. 2017 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017
11 20. 12. 2017 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
2 1. 1. 2013 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013
2/2018 28. 5. 2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
3 1. 6. 2013 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2013
4 1. 1. 2014 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
5 1. 6. 2014 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014
6 7. 4. 2015 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
7 27. 11. 2015 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016