Číslo Dátum zverejnenia Názov
1 17. 4. 2015 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014
2 14. 12. 2015 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016
3 21. 4. 2016 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2015
4 16. 12. 2016 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 - 2019