Za rok Názov
2006 Uznesenia z roku 2006
2007 Uznesenia z roku 2007
2008 Uznesenia z roku 2008
2009 Uznesenia z roku 2009
2010 Uznesenia z roku 2010
2011 Uznesenia z roku 2011
2012 Uznesenia zo dňa 25.01.2012 (1/2012)
2012 Uznesenia zo dňa 28.03.2012 (2/2012)
2012 Uznesenia zo dňa 17.04.2012 (3/2012)
2012 Uznesenia zo dňa 20.06.2012 (4/2012)