Číslo zmluvy Dátum zverejnenia Nájomca Cena s DPH
9. 5. 2017
416/2011 15. 12. 2015 E. Delinčák 13,30 €
417/2011 15. 12. 2015 V. Horchová 26,60 €
418/2011 15. 12. 2015 V. Slobodníková 26,60 €
419/2011 15. 12. 2015 M. Sirmaiová 13,30 €
420/2011 15. 12. 2015 M. Hlavata 13,30 €
421/2011 15. 12. 2015 D. Veterníková 26,60 €
422/2011 15. 12. 2015 D. Veterníková 26,60 €
423/2011 - zrušená 15. 12. 2015 J. Brveník 13,30 €
424/2011 15. 12. 2015 A. Rybárová 26,60 €