Číslo Dátum zverejnenia Meno Cena s DPH
1/2011 JHS s.r.o.
1/2012 17. 1. 2012 Prefa Sučany
1/2013 Správa ciest ŽSK 15,00 €
1/2014 Brantner Fatra,s.ro
1/2015 Chyžbet SK,s.r.o. 105,60 €
1/2016 7. 1. 2016 Milan Matuška-KURMAT 1 000,00 €
1/2017 10. 1. 2017 Roman Nahálka-stolárstvo 700,00 €
1/2018 2. 3. 2018 XPS s. r. o. 30,00 €
10/2011 Prefa Sučany
10/2012 14. 2. 2012 Mikona s.r.o.