Vykonáva funkciu hlavnej kontrolórky od 1. marca 2015. Predtým pôsobila ako poslankyňa obecného zastupiteľstva a predsedníčka komisie správy majetku a finančno- ekonomickej.