1. poschodie číslo dverí: 111
Zastupovanie počas materskej dovolenky.