Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine
na víkend v dňoch 18. februára a 19. februára 2017


V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/6/BIL zo dňa 16.12.2016, bude v dňoch 18. februára a 19. februára 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.


Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené dopravným značením. Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.


Žiadame Vás, aby ste túto informáciu poskytli v rámci Vašej pôsobnosti i ďalšej motoristickej verejnosti.
Mgr. Michal Lavrík
Prednosta, v. r.