Obec Sučany v rámci akcie Marec - mesiac knihy ponúka občanom bezplatnú registráciu členov a nových čitateľov Obecnej knižnice. Akcia trvá do konca marca.