Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od soboty t. j. 01. apríla 2017 bude v našej obci prebiehať zber „zeleného“ odpadu – t. j. posekanej trávy zo záhrad a okolia rodinných domov. Na jednotlivých stanoviskách v obci bude pristavená traktorová vlečka, do ktorej môžete „zelený“ odpad umiestniť. Táto aktivita bude prebiehať každú sobotu počas vegetačného obdobia na týchto stanoviskách v určenom čase: