OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina
___________________________________________________________________________Informácia na nadchádzajúci víkend a dni Veľkonočných sviatkov o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine.V dňoch 8. a 9. apríla 2017 a počas dní Veľkonočných sviatkov nebude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine – prejazd bude bez obmedzení !Mgr. Michal Lavrík v.r.
prednosta


Spracoval:
Ing. Ľubomír Hollý
mobil: 0905 609 654
e-mail: lubomir.holly@minv.sk