Kompostovanie v domácnosti šetrí financie
Vážení občania,
Obec Sučany Vám v najbližších dňoch spolu s rozhodnutím o
dani z nehnuteľnosti a s rozhodnutím o miestnom poplatku za
komunálny odpad do Vašich domácností doručí Čestné
prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného
odpadu z domácností. Čestné prehlásenie vyplnené a
podpísané zástupcom každej domácnosti (vlastník, nájomca,
obyvateľ RD) je potrebné odovzdať na adresu OcÚ Nám. SNP
31 v Sučanoch do 26.5.2017.
Zákon odpadoch hovorí, že odpad zo záhrad a z kuchyne, tzv.
bioodpad, nepatrí do smetnej nádoby a taktiež sa tento odpad
nesmie spaľovať.
Najvhodnejšou a najlacnejšou metódou je kompostovanie vo
svojich záhradách. Kompostovaním bioodpadu sa dá zabrániť
zvyšovaniu poplatku za komunálny odpad. Ďalším prínosom
je ušetrenie financií za nákup hnojív alebo pestovateľských
substrátov.
Suroviny vhodné do kompostu: zvyšky rastlín, buriny, kvety,
zemiakové šupky, lístie, pokosená tráva, rozdrvené drevo,
piliny, hobliny, kuchynský odpad (káva, škrupiny, šupky,
kôstky, zvyšky jedál), zemina z kvetov, trus a podstielka
drobných zvierat (okrem psích a mačacích), extrementy
hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo), slama a iné
pozberné zvyšky, popol z dreva, novinový papier, kartón, kôra
stromov, handry z prírodných tkanín.
Kompostovisko by nemalo chýbať v žiadnej domácnosti!