Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


- že v termíne od: 19.4.2017 od 08:15 do 19.4.2017 do 14:15 na Ul.
29.augusta, Čsl. Armády, Fraňa Kráľa, Fučíková,Jánošíkova, Kpt. Nálepku, Mierová, Osloboditeľov, Pod Brezinou, Podhradská cesta,
podskala, Stará Teheleň,Stromová, Štiavnická cesta, Tehelná


- že v termíne od: 10.05.2017 od 07:30 do 10.05.2017 do 16:30 Ul.
Biele Brehy, Fatranská, Hrabinská, Kráľova


- že v termíne od:11.05.2017 od 07:30 do 11.05.2017 do 16:30 Ul.
Brezová, Budovateľská, Fatranská, Hrabinská, Hradiská, Krivánska, Meškalská, Pri Váhu, Stará hradská, Turianska, Vážská


- že v termíne od: 12.05.2017 od 08:00 do 12.05.2017 do 16:00 Ul.
1. mája, 29. augusta, Generála Svobodu, Hlavná, Hurbanova, Ing. Kožucha, J.A. Komenského,Jána Kostru, Jilemnického, Kollárova, Sokolská, Vrútocká cesta, Sološenkova


- že v termíne od: 15.05.2017 od 08:00 do 15.05.2017 do 16:00 Ul.
Fatranká cesta, Hrabinská


Vybavuje linka 0800 159 000


bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s..
Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli Obecného úradu.