Upozornenie na zákaz vstupu do privádzacieho kanála (PK) z Krpelian do Sučian.
 Kanál je porušeny, bude sa opravovať – hrozí vysoké nebezpečenstvo poranenia vstupujúcich osôb. Termín odstránenia nie je doposiaľ známy – dlhodobejší stav – optimistický predpoklad - min. celý mesiac júl 2017
Zákaz vstupovať a pohybovať sa  v privadzacom kanáli k vodnej elektrárni Sučany, nakoľko hrozí nebezpečenstve pri pohybe v tejto stavbe.
Zároveň upozorňujeme na zvýšený prietokvody v starom koryte rieky Váh počas opravy privádzacieho kanála Sučany.