OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina


Urgentná informácia
pre motoristickú verejnosť o zjazdnosti cesty I/18 v katastrálnom území obce Strečno - v úseku pod hradom Strečno


Dnes, dňa 06.07.2017 od 18:00 hod. na nevyhnutnú dobu s predpokladom do 21:00 hod., bude realizovaná uzávierka cesty I/18 v katastrálnom území obce Strečno - v úseku pod hradom Strečno z dôvodu vykonávania neodkladných kontrolných meraní na skalnom brale.


Za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas uzávierky, bude dopravu na tomto úseku riadiť dopravná polícia.


Ak je to možné vzhľadom na čas zaslanej informácie, presmerujte dopravu v tomto čase do určeného cieľa po možných obchádzkových trasách.


PhDr. Michal Lavrík v. r.
prednosta