Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť v súčasnom období začína práce súvisiace s tvorbou cestovných poriadkov cestovných liniek prímestskej dopravy na obdobie 2017/2018, ktorých termín celoštátnych zmien je stanovený od 10.12.2017.V prípade, ak má nikto požiadavky na úpravu CP, aby tieto požiadavky nahlásil na Obecný úrad – sekretariát do 17.9.2017. Po tomto termíne nebude možné pripomienky a návrhy zapracovať do nových CP.