Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje dňa 22. - 23. septembra celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým spoluobčanom pod názvom „ Biela pastelka 2017 “ V tento deň budú predávať v asi 300 mestách a obciach SR , za pomoci dobrovoľníkov - študentov základných, stredných a vysokých škôl i samotných zrakovo postihnutých občanov – biele pastelky ako symbol neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a prejav ľudskej solidarity a dobrej vôle.
Zbierka sa bude konať aj v našej obci dňa 22. - 23. septembra 2017.