Obecný úrad oznamuje občanom, že v utorok 26. septembra a v stredu 27. septembra 2017 bude spoločnosť Brantner Fatra v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu zbierať od občanov starý papier a použité kuchynské oleje.


Papier je potrebné doniesť na zberné miesta zviazaný a roztriedený na kartón, noviny a časopisy.
Použitý kuchynský olej sa zbiera len v uzavretých PET fľašiach. Nezbierajú sa živočíšne tuky a motorové oleje.

Za zberový papier a olej bude spoločnosť Brantner Fatra poskytovať občanom nasledovné hygienické potreby z recyklovaného papiera:

 
papier 2 kg 1 balíček hygienických vreckoviek
6 kg 1 ks toaletného papiera
24 kg 4 ks toaletného papiera
24 kg kuchynské utierky
kartón (max. 50 kg na osobu) 6 kg 1 ks toaletného papiera
použitý kuchynský olej 1 l 1 ks toaletného papiera
0,5 l 1 balíček hygienických vreckoviek

Zber sa uskutoční na týchto stanovištiach:


v utorok 26. septembra 2017
Nám. SNP 15,00 h – 15,30 h
Potraviny Jednota Fučíkov 15,45 h – 16,30 h
Potraviny Prefa 16,45 h – 17,15 h
Psychiatria Hradiská 17,30 h – 18,00 h
v stredu 27. septembra 2017
Hrabiny – pri autobusovej zastávke 15,00 h – 15,30 h
Anglické gymnázium 15,45 h – 16,15 h
Okále – bývalá Jednota 16,30 h – 17,00 h