VÝZVA PRE OBČANOV


Týmto vyzývame občanov obce Sučany, aby neparkovali svoje motorové vozidlá na cestných komunikáciách pri rodinných domoch, ale aby uprednostnili vlastné parkovacie plochy . Dôvodom je pravidelné vykonávanie zimnej údržby, ktorej priebeh je výrazne sťažený práve zaparkovanými vozidlami na cestách, pričom hrozí vážne poškodenie majetku. Predchádzajte preto ohrozeniu vášho majetku a tiež úrazom z dôvodu nemožnosti odstrániť sneh z vozovky a nebráňte tak možnosti dôkladnému výkonu zimnej údržby.


VÝZVA SA TÝKA VŠETKÝCH ULÍC, AVŠAK PREDOVŠETKÝM:
UL. Hurbanova, Budovateľská, Pionierska, Fučíkova a Jánošíkova.