Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 2. januára 2018 do 15. marca 2018 budú
zmenené otváracie hodiny zberného dvora nasledovne:
Pondelok : 7:00 - 15:00
Utorok: zatvorené
Streda: 7:00- 17:00
Štvrtok: 7:00- 14:00
Piatok: 7:00-14:00
Sobota: 7:00- 13:00