V prípade záujmu o likvidáciu vianočného stromčeka bude táto zabezpečená pracovníkmi obecného úradu pri bytových domoch na Ul. Dukelských hrdinov, Jánošíkova, Podskala,Hradiská a na sídlisku Prefa. Stromček je potrebné vyložiť k smetným nádobám pri bytových domoch do 15 hod. v sobotu 13.januára.