Zber plastov – žlté vrecia


Vážení občania,
dávame Vám do pozornosti, že v stredu 17.januára bude v našej obci prebiehať pravidelný zber plastov z domácností. Plné žlté vrecia s plastami je potrebné vyložiť pred dom a Brantner Fatra Vám následne dodá prázdne žlté vrecia.