Odvoz zmesového komunálneho odpadu (110la 120 l) kuka nádob


Odvoz zmesového komunálneho odpadu (110 l a 120 l) kuka nádob sa vykonáva v obci Sučany v utorok a v stredu raz za dva týždne tak ako v roku 2017. Na internetovej stránke www.brantnerfatra.sk si každý občan môže vygenerovať harmonogram odvozu odpadu podľa ulice a čísla domu.
V utorok sa vyvážajú ulice:
Hlavná, 1.Mája, Pod Bukovinou, Kollárova, 29. augusta, Jánošíkova, Fučíkova, Podskala, Partizánska, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Horčičkova, Moyzesova, Čsl. Armády, Štiavnická cesta, Podhradská cesta, Tehelná, Mierová, F. Kráľa, Osloboditeľov, Stromová, Pod Brezinou, Stará Teheleň


V stredu sa vyvážajú ulice:
Jilemnického, Gen. Svobodu, Sokolská, J. Kostru, Ing. Kožucha, Sološenkova, Železničná, Sládkovičova, Pionierska, Vrútocká cesta, J. A. Komenského, Štúrova, Hodžova, Nám. SNP, Dukelských hrdinov, Hviezdoslavova, Hurbanova, Stará Hradská, Ď. Langsfelda, Hradiská, Budovateľská a celé Hrabiny