Vážení občania,
obec Sučany dostala rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na záhradné kompostéry dňa 27.4.2018. Týmto rozhodnutím sa začal proces ďalšej povinnej administratívy pri Európskych fondoch. Najprv musí byť uzavretá zmluva s Ministerstvom životného prostredia. Taktiež je potrebné vykonať verejné obstarávanie, ktoré pôjde na kontrolu. Po úspešnom verejnom obstarávaní sa budú vyzývať občania podľa doložených čestných vyhlásení na prevzatie záhradného kompostéra do domácnosti.