OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina
___________________________________________________________________________Informácia na nadchádzajúci víkend o realizovaní (nerealizovaní) úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine na základe vydaného povolenia Okresným úradom Žilina a v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017V dňoch 4. a 5. februára 2017 nebude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu nevhodného počasia na vykonávanie sanačných prác podľa schváleného projektu – prejazd bude bez obmedzení !Mgr. Michal Lavrík
prednosta v. r.


Spracoval:
Ing. Ľubomír Hollý
mobil: 0905 609654
e-mail: lubomir.holly@minv.sk