Pripravujeme nový program rozvoja obce na roky 2016-2026   

Príprava nového programového obdobia  na čerpanie európskych fondov sa pomaly ale isto preklápa do realizačnej fázy. Aby sa do výziev na predkladanie projektov mohla zapojiť aj naša obec, musí mať vypracovaný vlastný program rozvoja.

Spracovateľom dokumentu je Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, ktorá tiež spracovala krajský program rozvoja pre roky 2014 – 2020. Obce majú zákonnú povinnosť zabezpečiť súlad vlastných rozvojových dokumentov nielen s krajským programom rozvoja, ale aj s vlastnými územnými plánmi. Ako uviedol riaditeľ agentúry Branislav Zacharides: „Cieľom tohto dokumentu je nastaviť smerovanie rozvoja Sučian v nasledujúcom desaťročí tak, aby sa čo najvhodnejšie reagovalo na problémy a výzvy, ktorým obec čelí, ako aj na jej rozvojový potenciál. Samozrejme jednotlivé zámery budú vychádzať z možných zdrojov financovania tak, aby obec v čo najvyššej miere využila eurofondy a iné vonkajšie zdroje.“

Súčasťou dobrej analýzy situácie, v ktorej sa Sučany v dnešnej dobe nachádzajú, je aj identifikácia hlavných problémov a potrieb ich obyvateľov. Z tohto dôvodu sa aj občania Sučian môžu zapojiť do prípravy programu rozvoja, a to elektronickou  formou vyplnením priloženého dotazníka, a tiež v tlačenej podobe na obecnom úrade.  Dotazník je potrebné vyplniť v termíne do 15.01.2016.